BEWUSTWORDING

Medewerkers zijn de belangrijkste schakel als het gaat om de veiligheid van informatie. Tegelijkertijd zijn medewerkers de schakel die moeilijk te beïnvloeden zijn. Een bedrijfscultuur komt vaak voort uit een rijke historie en veranderingen kunnen vaak op flink wat weerstand stuiten. Het is mijn taak om bewustwording in alle lagen van de organisatie te creëren en hiermee een verandering in gedrag en de houding te bewerkstelligen. Dit proces heeft als einddoel; een veilige en bewuste organisatie.


Om de bewustwording over informatiebeveiliging bij de medewerkers in jouw organisatie zo snel mogelijk te vergroten en het gedrag te veranderen heb ik de ABC- methode samengesteld. De ABC-methode staat voor Awareness, Behaviour & Culture.

In goed Nederlands gaan we dus werken aan bewustwording, gedrag en cultuur

Middels deze methodiek creëren we ten eerste bewustwording bij de volledige organisatie met als uiteindelijk doel om het gedrag en daarmee ook de bestaande cultuur rondom het thema te veranderen. Het uitgangspunt van deze methode is dat je je pas bewust bent van een bepaald (negatief) effect van je gedrag als je hierop gewezen wordt en ook pas dan ben je in staat om dit te veranderen. Binnen de methodiek worden enkele effectieve tools in gezet zoals:

10 gouden regels

De 10 gouden regels is een unieke tool om medewerkers in te laten zien wat het belang is van informatie veiligheid en waar we aan werken. Door de 10 gouden regels te benoemen en uit te leggen ontstaat er vanzelf draagvlak. Ze onthouden de regels, ze kunnen de regels toepassen op hun werk en gaan het belang ervan inzien. 
Dit resulteert uiteindelijk direct in het gewenste gedrag!

Belemmeringenoverleg

Met deze tool gaan we eerst volledig in de negatieve sfeer ‘hangen’. 
We bespreken gezamenlijk waarom veilig werken niet kan, mag of mogelijk is.

Heel bewust lekker alles op tafel om vervolgens ook heel bewust te werken aan de oplossing. Want uiteraard kunnen we met z’n allen genoeg verzinnen om wèl veilig te werken.

Workshops

Door het geven van informatieve maar ook ludieke workshops voor alle medewerkers hebben ik in no time het hele bedrijf bewust gemaakt van de ernst van de situatie. Doordat ik een creatieve aanpak hanteer blijft de informatie tijdens deze workshop gegarandeerd ‘plakken’.

Presentatie

Het geven van een heldere en gerichte presentatie in een overleg of op een seminar kan enorm bijdragen aan bewustwording. Door in te gaan op de actualiteiten of de grootste uitdagingen van jouw bedrijf op dat moment maken we de presentatie relevant en derhalve voor iedereen interessant!
Belangrijk is dat de manier waarop ik presenteer altijd aansluit bij de informatiebehoefte op dat moment.