Om de bewustwording in jouw organisatie zo snel mogelijk teverhogen heb ik een aantal effectieve tools ontwikkeld:

Workshop

Middels een informatieve maar ookludieke workshop voor alle medewerkers hebben we in no time het hele bedrijfbewust gemaakt van de ernst van de situatie. Doordat we een creatieve aanpakhanteren blijft de informatie tijdens deze workshop gegarandeerd ‘plakken’.

Het ABC - De ABC-tool staat voor Awareness, Behaviour & Culture.

In goed Nederlands gaan we dus werken aan bewustwording, houding en effectief gedrag.Middels deze tool creëren we draagvlak bij de volledige organisatie en dit zaluiteindelijk leiden tot een andere cultuur en dus ook ander gedrag op hetgebied van informatiebeveiliging.

IB / PRIVACY WETGEVING

We kijken naar jouw organisatie en welkewetgeving van toepassing is. Uiteindelijk is het doel dat iedereen bewust omgaatmet vertrouwelijke informatie conform de wettelijke regelementen. Het doel; opeen bekwame manier zorgen voor de informatie die er in jouw organisatie is!